Ariel Regular

Product

 • Ariel professional waspoeder regular is een professioneel waspoeder dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende resultaten vanaf de eerste wasbeurt.
 • Uitstekende vlekverwijdering, grondige reiniging, stralend wit, geweldige frisheid en efficiëntie bij een lage temperatuur.
 • Goed voor ongeveer 110 wasbeurten.

Veiligheidsvoorschriften:

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten,
  contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
 • Niet inslikken.
 • Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.
€ 32,97 € 27,25
Meer informatie
Artikelnummer 1199
BTW 21%
Inhoud verpakking 7,15 kg
Dosering Zie verpakking.
Toediening In de wasmachine.
Product aanvraag
Wanneer u een vraag heeft, of een product wilt aanvragen kan u door het onderstaande formulier in te vullen in contact met ons komen.
Type de letters en cijfers hieronder in