Privacy en Cookie Policy

Privacy- en Cookiestatement BoerBeter

Laatst gewijzigd : 13 februari 2023
 
Wie is BoerBeter?
Wij zijn BoerBeter, een vennootschap onder firma (v.o.f.) geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 85925373. Wij zijn gevestigd aan de Plaggenweg 41, 3774 RN te
Kootwijkerbroek. Contactpersoon is Gert van Lagen, te bereiken via info@boerbeter.nl.
BoerBeter verwerkt persoonsgegevens voor haar bedrijfsvoering. Welke gegevens dit zijn,
verschilt per situatie. Ter bevordering van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering maken wij
soms gebruik van derden, met wie wij in dat geval ter bescherming van uw gegevens
verwerkersovereenkomsten sluiten.
 
Welke persoonsgegevens verwerkt BoerBeter?
BoerBeter verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening of
omdat u producten van ons koopt in de webshop. Wij verwerken deze persoonsgegevens op
basis van de overeenkomst die u met ons sluit. Het gaat om de volgende
persoonsgegevens:
 
•Voor- en achternaam
•Adres, postcode en woonplaats
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•IP-adres
•Bankrekeningnummer
 
BoerBeter verwerkt deze persoonsgegevens met als doel het afhandelen van uw betaling,
het afleveren van de bestelling of om in contact met u te komen als dit nodig is om de
overeenkomst te kunnen uitvoeren. Ook verwerkt BoerBeter uw persoonsgegevens als zij
daartoe wettelijk is verplicht, bijvoorbeeld in het kader van de belastingaangifte. Wij bewaren
deze persoonsgegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan
wel zolang nodig is op grond van wettelijke bewaarplichten.
 
Kan ik een account aanmaken?
Ja, dat kan. Bent u regelmatig terugkerende klant, dan kunt u op onze website een account
aanmaken. We vragen voor dit account uw e-mailadres en een door u gekozen wachtwoord.
We verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. In uw account worden de
persoonsgegevens door ons verwerkt zoals hierboven weergegeven. Mocht u geen account
meer willen, dan kunt u het account weer verwijderen.
 
Kan ik een Nieuwsbrief ontvangen?
Ja, dat is mogelijk. BoerBeter wilt u graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van
haar diensten en van de acties die door haar worden georganiseerd. U kunt zich op de
website van BoerBeter inschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door middel van
het opgeven van uw e-mailadres. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw
toestemming. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich
gemakkelijk laten uitschrijven.
 
Gebruikt BoerBeter Cookies?
Ja, via onze website www.boerbeter.nl maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
De cookies die BoerBeter gebruikt staan in onderstaande tabel vermeld. Deze is
samengesteld met behulp van het programma Cookiebot.
 
Noodzakelijke cookies (15) helpen de website verbeteren en bruikbaar maken:
Cookie naam Domein Type Bewaartermijn
Form_key Boerbeter.nl HTTP 1 dag
Cookie naam Domein Type Bewaartermijn
Form_key Boerbeter.nl HTTP 1 dag
Mage-cache-sessid Boerbeter.nl HTTP 1 dag
Mage-cache-storage Boerbeter.nl HTML Persistent
Mage-cache-storagesection-invalidation
Boerbeter.nl http 1 dag
Mage-cache-storagesection-invalidation
Boerbeter.nl HTML Persistent
Mage-cache-timeout Boerbeter.nl http 1 dag
Mage-messages Boerbeter.nl http 1 dag
Mage-translation-fileversion
Boerbeter.nl http Voor de duur van de
sessie van bezoeker
Mage-translation-fileversion
Boerbeter.nl HTML Persistent
Mage-translationstorage
Boerbeter.nl HTTP Voor de duur van de
sessie van bezoeker
Mage-translationstorage
Boerbeter.nl HTML Persistent
PHPSESSID Boerbeter.nl HTTP 1 dag
Product_data_storage Boerbeter.nl HTML Persistent
Recently-comparedproduct
Boerbeter.nl HTTP 1 dag
Section_data_ids Boerbeter.nl HTTP 1 dag
 
 
Statistische cookies (9) helpen BoerBeter om te begrijpen hoe een bezoeker van de website
zich gedraagt op de website. Deze informatie wordt anoniem verzameld.
 
Cookie naam Domein Type Bewaartermijn
searchReport-log Boerbeter.nl/hygieneen-kleding/biosecurity
HTTP Voor de duur van
de sessie van de
bezoeker
_ga Boerbeter.nl/pluimvee HTTP Twee jaar
_gat Boerbeter.nl/pluimvee HTTP 1 dag
_gid Boerbeter.nl/pluimvee HTTP 1 dag
_ga_# Boerbeter.nl/pluimvee HTTP Twee jaar
Product_data_storage Boerbeter.nl HTTP 1 dag
Recently_compared_product_previous Boerbeter.nl HTTP 1 dag
Recently_viewed_product Boerbeter.nl HTTP 1 dag
Recently_viewed_product_previous Boerbeter.nl HTTP 1 dag
 
Marketing cookies (4) laten zien welke producten de bezoeker heeft bekeken en stellen
BoerBeter in staat daarin vergelijkingen te maken en bepaalde producten op basis van het
kijkgedrag van de bezoeker te promoten:
 
Cookie naam Domein Type Bewaartermijn
Recently_compared_product Boerbeter.nl HTML Persistent
Recently_comparedprodcuct_previous
Boerbeter.nl HTML Persistent
Recently_viewed_product Boerbeter.nl HTML Persistent
Recently_viewed_product_previous Boerbeter.nl HTML Persistent
 
Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Ja. BoerBeter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@boerbeter.nl
 
Hoe Google gebruik maakt van persoonsgegevens
BoerBeter maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
Klik hier meer informatie over hoe Google uw persoonsgegevens gebruikt.
 
Deelt BoerBeter persoonsgegevens met derden?
Nee, BoerBeter deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een
verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. BoerBeter blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
 
Welke rechten heb ik?
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. U heeft daarbij de volgende rechten:
 
•Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
•Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
•Het laten corrigeren van fouten;
•Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
•Het intrekken van uw toestemming;
•Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 
Let u op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat BoerBeter er zeker van is geen
gegevens van de verkeerde persoon aan te passen of te verwijderen. Twijfelt BoerBeter
aan uw identiteit, dan mag zij u vragen naar bewijs van uw identiteit.
 
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@boerbeter.nl ter attentie van Gert van
Lagen. BoerBeter behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
 
Waar kan ik een klacht indienen?
Als u vindt dat BoerBeter u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om een klacht
in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.
 
Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?
Ja, deze privacy statement kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website
worden gepubliceerd en wordt van de meest recente datum voorzien. Wij adviseren u
daarom regelmatig deze privacyverklaring te lezen.