Selko BE+ (GMP+ FSA geborgd)

Gisting leidt tot verlies van voedingsstoffen

De kwaliteit van uw vloeibare voeding is van groot belang. Vanwege de hoge gist- en enterobacteriënaantallen in bijproducten, verslechtert de microbiële kwaliteit aanzienlijk. Dit is het gevolg van verminderde verzuring door de melkzuurbacteriën. Dit veroorzaakt een verhoogde pH van de producten, waardoor gisten en Enterobacteriën kunnen gedijen, wat resulteert in onvoldoende microbiële kwaliteit van de uiteindelijke mengsels op de boerderij. Het eindresultaat is verlies van voedingswaarde, wat een verminderde voederconversie en groei bij de dieren veroorzaakt.

Behoud van de voedingswaarde van bijproducten

De verschillende organische zuren in Selko®-BE + beschermen bijproducten tegen aantasting veroorzaakt door gisten, schimmels en Enterobacteriën waardoor de houdbaarheid langer wordt verlengd. Biergist is bijvoorbeeld een product dat direct na productie een hoog gistgetal heeft. Dit voorkomt dat het fermentatieproces door de melkzuurbacteriën op de juiste manier verloopt en zorgt ervoor dat de Enterobacteria de aanwezige essentiële aminozuren metaboliseren. Onderzoek heeft aangetoond dat behandeling van biergist met Selko-BE + onmiddellijk na de bierproductie de voedingswaarde behoudt.

Op de boerderij is opslag van de bijproducten essentieel voor de kwaliteit van het voer. Silo's met restproducten of restvoer vormen een voedingsbodem voor ongewenste micro-organismen in het voedersysteem. Het mengen van deze residuen met nieuw geleverde co-producten resulteert in een exponentiële groei van gisten, schimmels en Enterobacteriën. Selko-BE + beschermt nieuwe leveringen tegen micro-organismen door een gunstige omgeving voor Lactobacilli te creëren en de voedingswaarde te behouden.

Voordelen

  • Synergetisch mengsel van organische zuren
  • Beschermt tegen aantasting door micro-organismen zoals gisten, schimmels en Enterobacteriën
  • Verlengt de houdbaarheid en behoudt de voedingswaarde
  • Creëert een gunstige omgeving voor Lactobacillus

Selko TMR PDS

Product Data Sheet (English)

Slechts € 68,25
Meer informatie
Artikelnummer 646
BTW 21%
Dosering zie omschrijving in de link: Selko TMR PDS
Ingrediënten Organische zuren
Toepasbaar bij Veevoeder conservering
Product aanvraag
Wanneer u een vraag heeft, of een product wilt aanvragen kan u door het onderstaande formulier in te vullen in contact met ons komen.
Type de letters en cijfers hieronder in