Vogelmijt/bloedluis

 

 

 

Vogelmijt/bloedluis

Je bent bekend met bloedluis. Elke ronde zitten ze er weer en je bent ze liever kwijt dan rijk. BoerBeter kan doormiddel van een totaalaanpak de overlast tot het minimum beperken. Doormiddel van poederen, inzetten van aanvullend diervoeder op het drinkwater en een gedegen monitoring helpen wij je verder! Bel Gert of Jaap om dit eens verder door te spreken!

                                                  
Poederen met Insectosec

Wij behandelen jouw stal met vloeibare silica.

InsectoSec ®  wordt vervaardigd uit amorfe diatomeeënaarde. Diatomeeënaarde is een natuurlijk mineraal dat wordt gewonnen uit de microscopisch kleine schelpen van gefossiliseerde diatomeeën. InsectoSec ®  wordt voornamelijk gebruikt als insecticide om de vogelmijt op pluimveebedrijven te bestrijden, maar ook voor biocidale doeleinden tegen kruipende insecten in huis en tuin. InsectoSec ®  kan gebruikt worden in lege stallen maar ook in aanwezigheid van dieren.

InsectoSec ®  wordt toegepast op de favoriete schuilplaatsen en reisroutes van de insecten. Het fijne poeder kleeft aan het lichaam van de insecten en doodt ze binnen korte tijd. Tot nu toe zijn er geen resistenties tegen InsectoSec ®  vastgesteld. 

Dit doen we op het systeem waardoor de schuilplaatsen en looplijnen van de vogelmijt behandeld worden. Deze methode kan zowel preventief als curatief ingezet worden. Ook kan dit goed in combinatie met de Aquamite of Alphamite ingezet worden. 

 

                                             Aquamite

Alphamites/Aquamite

Een bloedluis is een mijt die bloed eet. Doormiddel van een aanvullend diervoeder wordt het bloed van de hen minder aantrekkelijk tot onverteerbaar voor de vogelmijt. Dit zorgt ervoor dat de populatiegroei onder de juiste omstandigheden niet verder toeneemt. Hierbij kan het op bedrijfsniveau noodzakelijk zijn om tijdens het gebruik ook te behandelen met vloeibare silica.

  Cyclus van de vogelmijt/bloedluis

Monitoring

Om het juiste inzicht te krijgen in de bloedluisdruk in jouw stal is het belangrijk om te monitoren. Dit helpt om de populatie goed te kunnen volgen, bij toename op tijd te kunnen behandelen met InsectoSec en het effect hiervan te kunnen bepalen. Doormiddel van registratie kunnen we het verloop van de populatie op jouw bedrijf inzichtelijk maken.

Neem contact op voor eventuele monitoring met BoerBeter.