Het Kleurensysteem

Wat is het kleurensysteem?

Het kleurensysteem is de basis voor een hygienische en 'ziektevrije' bedrijfsvoering.
Versleping van ziekteverwekkers, dmv schoeisel, kleding, en andere gebruiksvoorwerpen, gebeurt meer dan men denkt, waardoor ziektes op het bedrij blijven rondgaan, de ene koppel besmet de andere, of de ene leeftijdsgroep de andere.

Door deze groepen te scheiden, wat kleding en schoeisel betreft, is er al een grote stap gemaakt in de interne biosecurity, of gezondheidsmanagement.

Het eenvoudigst is dat te doen, door verschillende kleuren te gebruiken per leeftijdsgroep, of per stal. Per bedrijf is het verschillend hoe het ingezet kan worden, en natuurlijk blijft een hygiensiche bedrijfsvoering belangrijk, wat reiniging en desinfectie betreft. Bekijk onze producten op deze pagina.

Door een goed gebruik van het kleurensysteem, behoort dit tot de verleden tijd.

 

Hoe het kleurensysteem werkt?

 • Begin bij het begin. Zorg voor een schone omkleedruimte, met eigen bedrijfskleding, met een gescheiden 'vuil' en 'schoon' gedeelte.
  Een douche gelegenheid is zeer aan te bevelen.
 • Nadat de bezoeker zich omgekleed en/of gedoucht heeft, start het
  'kleurensysteem'.
 • Na de omkleedruimte komt de bezoeker in een neutrale/grijze zone.
  Dit is afhankelijk van de indeling van het bedrijf. Vanuit het grijze gedeelte wordt elke diercategorie en of leeftijdscategorie, of stal bezocht. Draag hier bv zwarte jollies, gebruik deze tot aan de centrale gang, of stal van de te bezoeken kleur, hier omkleden in gewenste kleur.
 • Gebruik zo veel mogelijk in kleur per categorie, overalls, laarzen, opdrijfschotjes en -peddels, emmers enz.

  Op deze pagina vind je al onze producten voor het kleurensysteem.

 • Zorg dat er voldoende ruimte is voor omkleden, tussen diercategorieën, en gelegenheid om handen te wassen, persoonlijke hygiëne blijft belangrijk.
 • Zorg dat kleding, en schoeisel per kleur netjes weggezet kan worden, laarzen in een laarzenrek en overalls ophangen, of de wasmand in!

Het succes van een goed gebruik van het kleurensysteem, vertaald zich in een hogere gezondheid!

Alles staat of valt met: hoe zet ik het in, en hoe blijf ik het gebruiken! Het vergt wat aanpassingen, en tijd, en een andere denk-, werkwijze.

Hier enkele voorbeelden van hoe het kleurensysteem kan worden ingezet:

 

Varkenshouderij

Pluimveehouderij

Geitenhouderij

 

Gezondheid is het belangrijkste ingrediënt voor een goede bedrijfsvoering en een plezierige werkomgeving!